#Sever 1#Sever 2
Thấy con chồng ở nhà một mình mẹ kế cám dỗ địt nhau

Thấy con chồng ở nhà một mình mẹ kế cám dỗ địt nhau

Nội dung phim

Hôm ấy buồn buồn ngôi nhà chơi không có việc gì làm mình bắt đầu lôi máy tính ra nghịch và không thể ngờ được rằng bà mẹ kế lại gõ cửa đòi vào phòng mình chắc là bà ấy có chuyện gì muốn nhờ mình đây, vừa ra mở cửa thì đập ngay vào mắt mình đó là một bộ đồ mát mẻ một chiếc áo hai dây chắc là bà ấy định lừa mình chơi bà ấy chăng, trên tay cầm cốc sữa tươi bà kêu muốn vào phòng để mang đồ cho mình, chưa bao giờ bà ấy làm điều đó tự nhiên hôm nay lại làm điều này mà bố mình thì vừa đi vắng nữa chứ, mình không biết phải né câu chuyện này thế nào

Diễn viên tham gia phim

N/A