#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Hôm ấy mình đọc một bài báo mà cảm thấy rất khâm phục người đàn ông này ấy các bạn ạ, ngày mai ra pháp trường rồi hỏi người đàn ông ấy cần cái gì lần cuối ông ấy nói rằng chỉ cần có một bữa thịt chó đúng là hảo hán đây chứ đâu nữa, tìm đâu xa và cái cách nói dứt khoát không cần suy nghĩ cùng với đó là sự ham muốn đó mới là sự đứng đắn của một người đàn ông đúng không nào các, mỗi lần chuyện dâm dục đều đã được bỏ qua với người đàn ông ấy, và một người đã đứng đắn trưởng thành thì điều ấy là rất đúng mà nhỉ các bạn

Diễn viên tham gia phim

N/A